BG Flag
EN Flag
Търсене
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ има едностепенна форма на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Миглена Венцеславова Димитрова
Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор
Миглена Димитрова е родена 1981г. в гр. Разград. През 2000г. се дипломира в Гимназия за преподаване на чуди езици „Екзарх Йосиф“, гр., Разград с профил Английски език. Бакалавърска степен получава от Университета за национално и световно стопанство в специалност Публична администрация, а през 2007г. се дипломира с Магистърска степен по Финанси от същия университет. Необходимият стаж е придобит в администрацията на Народното събрание на Република България. От 2014г. тя е сертифициран от Комисията за финансов надзор инвестиционен консултант, притежаващ Лиценз № 405-ИК/10.01.2014г.

Кариерата на Миглена Димитрова е свързана основно със структурата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, където от 2007г. е заемала позициите Специалист Корпоративни комуникации, Проектен Координатор на проектите на Дружеството и Директор за връзки с инвеститорите. Преди това е заемала административни позиции в ПрайсУотърХаус Купърс България и Екзекютив център София.

Ивайло Александров Панов
Член на Съвета на директорите на Дружеството
Ивайло Панов има магистърска степен по специалност „Автоматизация на дискретно производство” от Технически университет, гр.София. Професионалният опит на г-н Панов е свързан изцяло със сектора на недвижимите имоти. От 1992 до 1993 г. той е работил като брокер в „Интертайм Континентал” ООД, а в периода 1994 - 1997 г. е бил съсобственик на агенция за недвижими имоти. От 1997 г. до момента Ивайло Панов работи във „ФеърПлей Интернешънъл” АД и ръководи екипа на отдел „Продажби и инвестиции”. e-mail: i.panov@fpi.bg
Мариана Николаева Дойнова
Член на Съвета на директорите на Дружеството
Мариана Николаева Дойнова е завършила магистратура по „Икономика на индустрията” в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов през 2000 г. Има допълнителна професионална квалификация по специалност „Финансов мениджмънт”. В периода септември 1999 – октомври 2000 г. Мариана Дойнова е работила като оперативен счетоводител в „Малтехагро” ООД, гр.Ботевград. През следващите три години тя е била счетоводител и заместник главен счетоводител в „ОС – Агробилд” АД, гр.София. Мариана Дойнова се присъединява към екипа на „ФеърПлей Интернешънъл” АД през месез март 2004 г. и до ноември 2006 г. работи като счетоводител в дружеството. В периода ноември 2007- ноември 2008 изпълнява длъжността финансов мениджър в „Санта марина” АД. От ноември 2008 г. до момента Мариана Дойнова заема позицията на финансов мениджър във „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
  • Ангел Петров Крайчев     
  • Светла Димитрова Ангелова
  • Веселин Борисов Воденичаров
  •    
    Мандатът на Одитния комитет е 4 (четири) години.