BG Flag
EN Flag
Търсене
FairPlay properties REIT
Максимална цена (BGN)
0.575
Минимална цена (BGN)
0.218
Процентно изменение (%)
27.3
Последен отчет (BGN)
0.502
Последна промяна:
20.01.2015 | 13:43:01
Информация в БФБ
“ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 
Дружеството е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл”-първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на жилищни сгради.

ЛИЦЕНЗ ( PDF, 1023.27 KB)
Ваканционно селище "Санта Марина", Етап 3, Апартаменти
Ваканционен комплекс "Санта Марина" е разположен в района на Бургаския залив на 32 км